Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.11.2009
Дата публікації 30.11.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Аносов Євген Валерійович - Голова Правління (Генеральний директор). Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №2 від 17.11.09 р., відбулись наступні зміни: звільнено з посади Голови Правління Даниліва Бориса Васильовича (КА №740732 вид. 30.12.97 р. Миколаївським РВ УМВСУ в Львівській обл.), яку обіймав 4 р. Акціями не володіє. Звільнено з посади членів Правління: 1. Загерта Леоніда Віталійовича (МК № 308005 вид. 03.12.96 р. Чугуївським РВ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента 0,003%; 2. Даниліва Андрія Богдановича (НА № 224103 вид. 15.11.96 р. Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 3. Осташевського Миколу Антоновича (МК № 975166 вид. 27.11.98 р. Чугуївським РВ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 10 р. Акціями не володіє; 4. Хоменка Святослава Володимировича (МЕ № 367749 вид. 28.02.04 р. Деснянським РУ ГУ МВСУ в м. Києві), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 5. Косо огли Ахмеда Хайдаровича (МН № 023140 вид. 19.03.02 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 6. Костіну Тетяну Вікторівну (МН № 851046 вид. 27.06.06 р. Куп’янським МРВ ГУМВСУ в Харк.обл.), яку обіймала 3 р. Володіє часткою у СК емітента 0,003%; 7. Кібця Андрія Віталійовича (МК № 072099 вид. 12.04.96 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 8. Кочергу Олександра Миколайовича (МК №231779 вид. 08.07.96 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє. Члени Правління звільнені без переобрання нових, у зв’язку з прийняттям змін до Статуту про одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора. Призначено на посаду Голови Правління (Генерального директора) Аносова Євгена Валерійовича (ВВ №900870 вид. 09.09.99 р. Димитровським МВ УМВСУ в Донецькій обл.). Особа призначається Головою Правління до дати державної реєстрації Статуту, після державної реєстрації Статуту – Генеральним директором, безстроково. Інші посади, які обіймала особа – ТОВ «Забарів Агро», генеральний директор. Акціями не володіє. Звільнено з посади Голови Наглядової Ради Данілова Віталія Богдановича (МК № 584328 вид. 29.07.97 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента 6,343%. Звільнено з посади членів Наглядової Ради: 1. Пробилова Сергія Олександровича (МК № 119099 вид. 28.02.96 р. Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймала 4 р. Володіє часткою у СК емітента 6,343%.; 2. Кравченка Сергія Дмитровича (МК № 591635 вид. 08.10.96 р. Ленінським РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента 6,343%. Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії ТОВ «Айкон» (ЄДРПОУ 32137122, місцезнаходження: 61022, м. Харків, вул. Сумська, б. 57), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента – 14,4502%, та призначено безстроково членом Наглядової Ради. Призначено безстроково на посаду члена Наглядової Ради ТОВ «Фріленд Україна» (ЄДРПОУ 34899361, місцезнаходження: 38050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, б. 26-А, Україна). Володіє часткою в СК емітента – 24,7063%. Інші посади, які обіймала особа– д/н. Призначено безстроково на посаду члена Наглядової Ради ТОВ «ЛЕНДЕСТ» (ЄДРПОУ 34819878, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, б. 29-Г, Україна). Володіє часткою в СК емітента – 24,9937%. Інші посади, які обіймала особа – д/н. Загальними зборами не обирались Голова Наглядової Ради та Голова Ревізійної Комісії. На ці посади особи будуть обрані пізніше рішенням уповноважених органів Товариства. Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління (Генеральний директор) Аносов Євген Валерійович