Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.11.2009
Дата публікації 19.11.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Аносов Євген Валерійович - Голова Правління (Генеральний директор). Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У зв'язку з рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №2 від 17.11.09 р., відбулись наступні зміни: звільнено з посади Голови Правління Даниліва Бориса Васильовича (КА №740732 вид. 30.12.97 р. Миколаївським РВ УМВСУ в Львівській обл.), яку обіймав 4 р. Акціями не володіє. Звільнено з посади членів Правління: 1. Загерта Леоніда Віталійовича (МК № 308005 вид. 03.12.96 р. Чугуївським РВ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента 0,003%; 2. Даниліва Андрія Богдановича (НА № 224103 вид. 15.11.96 р. Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 3. Осташевського Миколу Антоновича (МК № 975166 вид. 27.11.98 р. Чугуївським РВ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 10 р. Акціями не володіє; 4. Хоменка Святослава Володимировича (МЕ № 367749 вид. 28.02.04 р. Деснянським РУ ГУ МВСУ в м. Києві), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 5. Косо огли Ахмеда Хайдаровича (МН № 023140 вид. 19.03.02 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 6. Костіну Тетяну Вікторівну (МН № 851046 вид. 27.06.06 р. Куп’янським МРВ ГУМВСУ в Харк.обл.), яку обіймала 3 р. Володіє часткою у СК емітента 0,003%; 7. Кібця Андрія Віталійовича (МК № 072099 вид. 12.04.96 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє; 8. Кочергу Олександра Миколайовича (МК №231779 вид. 08.07.96 р. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 3 р. Акціями не володіє. Члени Правління звільнені без переобрання нових, у зв’язку з прийняттям змін до Статуту про одноосібний виконавчий орган в особі Генерального директора. Призначено на посаду Голови Правління (Генерального директора) Аносова Євгена Валерійовича (ВВ №900870 вид. 09.09.99 р. Димитровським МВ УМВСУ в Донецькій обл.). Особа призначається Головою Правління до дати державної реєстрації Статуту, після державної реєстрації Статуту – Генеральним директором, безстроково. Інші посади, які обіймала особа – ТОВ «Забарів Агро», генеральний директор. Акціями не володіє. Звільнено з посади Голови Наглядової Ради Данілова Віталія Богдановича (МК № 584328 вид. 29.07.97 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента 6,343%. Звільнено з посади членів Наглядової Ради: 1. Пробилова Сергія Олександровича (МК № 119099 вид. 28.02.96 р. Пісочинським ВМ Харківського РВ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймала 4 р. Володіє часткою у СК емітента 6,343%.; 2. Кравченка Сергія Дмитровича (МК № 591635 вид. 08.10.96 р. Ленінським РВ ХМУ УМВСУ в Харк.обл.), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента 6,343%. Звільнено з посади Голови Ревізійної комісії ТОВ «Айкон» (ЄДРПОУ 32137122, місцезнаходження: 61022, м. Харків, вул. Сумська, б. 57), яку обіймав 4 р. Володіє часткою у СК емітента – 14,4502%, та призначено безстроково членом Наглядової Ради. Призначено безстроково на посаду Голови Наглядової Ради ТОВ «Фріленд Україна» (ЄДРПОУ 34899361, місцезнаходження: 38050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, б. 26-А, Україна). Володіє часткою в СК емітента – 24,7063%. Інші посади, які обіймала особа– д/н. Призначено безстроково на посаду Члена Наглядової Ради: 1. ТОВ «ЛЕНДЕСТ» (ЄДРПОУ 34819878, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, б. 29-Г, Україна). Володіє часткою в СК емітента – 24,9937%. Інші посади, які обіймала особа – д/н; Призначено безстроково на посаду Голови Ревізійної комісії Золотарьова Юрія Миколайовича (ВК №369974 вид. 03.04.07 р. Ленінським РВ УМВСУ в м. Донецьку). Володіє часткою в СК емітента – 0,3%. Інші посади, які обіймала особа – ЗАТ «СКМ», інвестиційний менеджер. Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління (Генеральний директор) Аносов Євген Валерійович