Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.08.2015
Дата публікації 31.07.2015 14:34:30
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОКОМБІНАТ "СЛОБОЖАНСЬКИЙ"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, 1, смт. Чкаловське, Чугуївського р-ну, Харківської обл.
Керівник* Фалько Тарас Вікторович - Генеральний директор. Тел: (05746) 40932
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1) ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє, що у зв’язку із повідомленням Чкаловської селищної ради щодо аварійного стану Будинку культури та проведення будівельних робіт, позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводитимуться 17 серпня 2015 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, конференц-зал Товариства. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 серпня 2015 року. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про укладення Товариством договору поруки з АТ «Укрексімбанк». 3. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 4. Про внесення змін до Статуту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції. З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в приміщенні Товариства в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Фалько Т.В. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746)-40-931. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Фалько Тарас Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.07.2015
(дата)