Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 03.12.2013
Дата публікації 04.12.2013 08:33:41
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Жихарєв Юрій Олександрович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат Слобожанський» (протокол № 93 від 14.03.2013) 22.03.2013 року укладено Генеральну кредитну угоду № 68113N2 між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «Агрокомбінат Слобожанський» (далі - Товариство) на отримання кредиту у розмірі 84276300,00 грн., що не перевищувало 25% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на таких умовах: мета кредитування – фінансування інвестиційної, торгово-закупівельної, виробничої та іншої діяльності Товариства; строк дії – до 21.03.2018. Згідно з рішеннями загальних зборів акціонерів (протокол № 11 від 07.08.2013) внесено зміни до Генеральної кредитної угоди від 22.03.2013 року № 68113N2 між АТ «Укрексімбанк» та Товариством щодо збільшення ліміту кредитної лінії, сума якої перевищила 25% відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також 26.09.2013 підписано Додаткову угоду до Генеральної кредитної угоди № 68113N2 щодо збільшення ліміту кредитної лінії та встановлення її у розмірі 106 429 500,00 грн.
В рамках і на умовах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 між АТ «Укрексімбанк» та Товариством укладено:
1) кредитний договір № 68113К2 від 28.03.2013 р. та відкрито відновлювану мультивалютну кредитну лінію з лімітом 80 000 000,00 грн. на таких умовах: мета кредитування – фінансування виробничих витрат, пов’язаних із закупівлею паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, молодняку сільськогосподарських тварин та птиці, енергоносіїв, оплати послуг з підготовки та обробітку ґрунту, захисту рослин від хвороб та шкідників, збирання врожаю; валюта кредиту – гривня та долар США; процентна ставка: фіксована, по заборгованості в гривні – 20% річних; по заборгованості в дол.США – 10% річних; строк кредитування – до 27.03.2014.
2) кредитний договір № 68113К4 від 22.03.2013 р. та відкрито невідновлювану кредитну лінію з лімітом 535 000,0 дол. США на таких умовах: мета кредитування – часткове фінансування (не більше 70%) витрат Позичальника, пов’язаних з купівлею сільськогосподарської техніки; процентна ставка – Базова ставка LIBOR (6m) для дол. США + 8,5% річних, але не менше ніж 9,5% річних та не більше 13,0% річних; строк кредитування – до 21.03.2018.
3) кредитний договір № 68113К10 від 08.08.2013 р., сума ліміту кредитної лінії якого збільшено до 1 669 150,00 дол. США на таких умовах: мета кредитування – фінансування не більше 70% вартості придбання сільськогосподарської техніки, автотранспорту та обладнання по договорах поставки, що будуть укладені Позичальником; процентна ставка – фіксована, по заборгованості у сумі 1250000,0 дол. США у розмірі 9,5% річних, по заборгованості у сумі 419150,0 дол. США у розмірі 11% річних; строк кредитування – до 21.03.2018.
Умови повернення кредитів: повернути кредити в валюті кредитів не пізніше строків, встановлених договорами, на рахунок позикодавця. Зобов’язання за Генеральною кредитною угодою та кредитними договорами забезпечуються договорами застави майнових прав Товариства на загальну суму 127 999,02 тис. грн., договорами поруки та застави майнових прав Дочірнього підприємства «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на загальну суму 410,00 тис. грн.
Кредитор: публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Філія в м. Харкові; 61057, м. Харків, вул. Чернишевського,11; МФО 351618, ідентифікаційний код 19362160.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 2013 року, становить 98297 тис.грн.
Вартість активів емітента за даними балансу на початок року становить 370756 тис.грн. Співвідношення загальної суми кредиту до вартості активів Товариства на початок року становить 28,71%.
Дата одержання частини кредиту (траншу) – 03.12.2013 р.
03.12.2013 року отримано транш у розмірі екв. 326877,17 грн. за кредитним договором №68113К2, що становить 0,31% від загального розміру кредиту.
Співвідношення загальної суми одержаних коштів за Генеральною кредитною угодою до загального розміру кредиту складає 71,88%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Жихарєв Юрій Олександрович