Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.10.2012
Дата публікації 02.10.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Жихарєв Юрій Олександрович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з протоколом № 81 засідання Наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» від 01.10.2012 р. прийнято рішення:
1. Відкликати Генерального директора Кебала Ярослава Володимировича (паспорт серія ВМ № 698837, виданий Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області 14.09.1999 р.) 01 жовтня 2012 р. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Генерального директора ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» перебував 6 місяців.
2. Призначити Генеральним директором Жихарєва Юрія Олександровича (паспорт КА № 457228, виданий Стрийським РВ УМВС України у Львівській обл. 01.08.1997 р.) з 02 жовтня 2012 р., безстроково. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє; протягом своєї діяльності обіймав посади: менеджер, в.о. заступника директора ТОВ «Астромал - Україна», інженер-налагоджувальник ТОВ «Галичина - Захід», заступник генерального директора з питань будівництва ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський». Зазначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Жихарєв Юрій Олександрович