Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.09.2012
Дата публікації 27.09.2012 09:10:40
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Кебал Ярослав Володимирович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 19 жовтня 2012 року о 13 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 12 години 00 хвилин до 12 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 жовтня 2012 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про надання згоди ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на укладення іпотечного договору та передачу в іпотеку ТзОВ «БД АГРІКАЛЧЕ (Україна)», в якості забезпечення виконання своїх зобов’язань по Контракту № 20120702 від 02.07.2012 року щодо оплати вартості обладнання для свинарства.
3. Про надання повноважень генеральному директору ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» на укладання з ТзОВ «БД АГРІКАЛЧЕ (Україна)» іпотечного договору.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Ткаченко Надія Юріївна – секретар корпоративний. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 26.09.2012 року в №183 офіційного друкованого видання "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Кебал Ярослав Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.09.2012
(дата)