Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2012
Дата публікації 26.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Кебал Ярослав Володимирович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» (Протокол № 7 від 26.03.2012 р.) прийнято рішення:
1. Відкликати члена Наглядової ради ТОВ «Фріленд Україна», код ЄДРПОУ 34899361, часткою у статутному капіталі не володіє; враховуючи те, що посадова особа є юридичною особою, вiдомостей щодо паспортних даних та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посаді 2 роки 4 місяці.
2. Відкликати члена Наглядової ради ТОВ «Лендест», код ЄДРПОУ 34819878, часткою у статутному капіталі не володіє; враховуючи те, що посадова особа є юридичною особою, вiдомостей щодо паспортних даних та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посаді 2 роки 4 місяці.
3. Відкликати члена Наглядової ради ТОВ «АЙКОН», код ЄДРПОУ 32137122, часткою у статутному капіталі не володіє; враховуючи те, що посадова особа є юридичною особою, вiдомостей щодо паспортних даних та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; перебував на посаді 2 роки 4 місяці.
4. Відкликати члена Ревізійної комісії Золотарьова Юрія Миколайовича (паспорт ВК № 369974, виданий Ленінським РВ УМВС України в. Донецьку 03.04.07), часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, перебував на посаді 2 роки 4 місяці.
5. Відкликати члена Ревізійної комісії Амітан Олену Анатоліївну, паспорт д/н, часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, перебувала на посаді 2 роки 4 місяці.
6. Відкликати члена Ревізійної комісії Костіну Тетяну Вікторівну, паспорт д/н, (частка у статутному капіталі 0,003%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, перебувала на посаді 2 роки 4 місяці.
7. Обрати членом Наглядової ради Аранчій Олександра Михайловича (паспорт серія СН № 214988, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 липня 1996 року), обраний безстроково, має 14 845 836 (чотирнадцять мільйонів вісімсот сорок п’ять тисяч вісімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», протягом останніх п’яти років працював – ТОВ «ТПК ЛАН»: директор з комерції, ТОВ «Білтойл»: директор, судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
8. Обрати членом Наглядової ради Сєкарєва Руслана Володимировича (паспорт серія СН № 931668, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10 вересня 1998 року), обраний безстроково, має 14 950 000 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», протягом останніх п’яти років працював – ТОВ «Векторбуд»: менеджер відділу закупок, ЗАТ «Лекс Холдинг»: менеджер з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення департаменту безпеки, ПрАТ «Лекс Холдинг»: головний менеджер (управитель) з постачання, судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
9. Обрати членом Наглядової ради Стрішного Юрія Михайловича (паспорт серія СН № 817153, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 травня 1998 року), обраний безстроково, має 16 354 015 (шістнадцять мільйонів триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятнадцять) штук простих іменних акцій ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», приватний підприємець, судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
10. Обрати членом Ревізійної комісії Бережного Сергія Миколайовича (паспорт ММ № 446651, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУУМВС України Харківської обл. 31.01.2000р.), обраний безстроково, не має акцій ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», протягом останніх п’яти років працював – ТОВ «Крона-Компані»: начальник охорони, ТОВ «Караван Будівельний Харків»: начальник охорони, ТОВ «Караван Харків»: заступник директора з безпеки підприємства, ТОВ «Адвентіс»: начальник відділу охорони, судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
11. Обрати членом Ревізійної комісії Великосвят Сергія Володимировича (паспорт ММ № 141576, виданий МВМ Жовтневим РВ ХМУУМВС України Харківської обл. 02.04.1999 р.), обраний безстроково, не має акцій ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», протягом останніх п’яти років працював – ЗАТ «Юнікон»: начальник охорони, АТЗТ ХЛФЗ «Красный химик»: начальник служби безпеки, ТОВ «Караван Будівельний Харків»: начальник охорони, ТОВ «Ді Ай Вай Глобал Юкрейн Партнерс»: начальник охорони та безпеки, судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.
12. Обрати членом Ревізійної комісії Татаркіна Миколу Григоровича (паспорт ЕК № 165172, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській обл. 04.04.1996 р.), обраний безстроково, не має акцій ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», протягом останніх п’яти років працював - ТОВ «Векторбуд»: головний інженер з нагляду за будівництвом, ЗАТ «Лекс Холдинг»: начальник контрольно-ревізійного відділу департаменту безпеки, ПрАТ «Лекс Холдинг»: начальник виробничо-технічного відділу департаменту розвитку проектів, начальник контрольно-ревізійного відділу департаменту безпеки; судимостей немає, заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Кебал Ярослав Володимирович