Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 23.03.2012
Дата публікації 23.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Кебал Ярослав Володимирович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, отриманого 23.03.2012 р. від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», відбулись зміни акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:
- Товариство з обмеженою відповідальністю " Альтана Асістанс " (адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, б. 117, А-3) продало акції емітента, у зв'язку з чим зменшилась кількість акцій з 16 255 085 штук (24,7063%), до 0 шт., що складає - 0%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Лендест" (адреса: 01034, м.КИЇВ, вул. Ярославiв Вал, 29-Г) продало акції емітента, у зв'язку з чим зменшилась кількість акцій з 16444137 штук (24,9937%), до 0 шт., що складає - 0%;
- ТОВ «АЙКОН» (адреса: 61052, Харкiвська обл. Харкiв вул.Червоноармiйська, 11) продало акції емітента, у зв'язку з чим зменшилась кількість акцій з 9507234 штук (14,4502%), до 0 шт., що складає - 0%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (адреса: 04210, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, буд. 27) придбало акції емітента, у зв'язку з чим збільшилась кількість акцій з 0 штук (0%), до 16 255 085 шт., що складає – 24,7063%;
- Фізична особа придбала акції емітента, у зв'язку з чим збільшилась кількість акцій з 0 штук (0%), до 14 950 000 шт., що складає – 22,7227%;
- Фізична особа придбала акції емітента, у зв'язку з чим збільшилась кількість акцій з 0 штук (0%), до 14 845 836 шт., що складає – 22,5644%;
- Фізична особа придбала акції емітента, у зв'язку з чим збільшилась кількість акцій з 0 штук (0%), до 16 354 015 шт., що складає – 24,8567%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Кебал Ярослав Володимирович