Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 07.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Кебал Ярослав Володимирович - генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з протоколом № 57 засідання Наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» від 06.03.2012 р. прийнято рішення:
1. Відкликати виконуючого обов’язки Генерального директора Домаскіна Андрія Олександровича (паспорт серія МО № 651013, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 07.12.1998 р.) з 06 березня 2012 р. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді в.о. Генерального директора ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» перебував 3 місяці.
2. Призначити Генеральним директором Кебала Ярослава Володимировича (паспорт серія ВМ № 698837, виданий Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області 14.09.1999 р.) з 07 березня 2012 р., безстроково. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє; протягом своєї діяльності обіймав посади: заступник генерального директора, генеральний директор, перший заступник генерального директора ТОВ «Галичина - Захід». Зазначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор Кебал Ярослав Володимирович