Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.11.2011
Дата публікації 29.11.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Домаскін Андрій Олександрович - в.о. генерального директора. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно з протоколом № 51 засідання Наглядової ради ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» від 29.11.2011 р. прийнято рішення:
1. Підтвердити факт звільнення з посади Генерального директора Лук’яновича Сергія Васильовича (паспорт громадянина Російської Федерації № 60 04 019336, виданий 28.05.2003 року ОВД Октябрського району м. Ростов-на-Дону) за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України з 29.11.2011 р. (наказ № 604-к від 29.11.2011р.). Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді генерального директора ПАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" перебував 9 місяців.
2. Призначити виконуючим обов’язки Генерального директора Домаскіна Андрія Олександровича (паспорт МО 651013, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 07.12.1998 р.) з 30 листопада 2011 р. на строк згідно Статуту (пп. 6 п.18.3: «призначення особи, що буде виконувати обов’язки Генерального директора на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення»). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє; протягом своєї діяльності обіймав посади: агроном бригади, агроном-ентомолог ТОВ «Світанок», торговий представник ТОВ «Агросфера», менеджер з продаж ТОВ «Агрофармахім», агроном-ентомолог ТОВ «Вішва Аланда», директор департаменту з виробництва рослинної продукції ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», директор Дочірнього підприємства «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський».
Зазначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
в.о. генерального директора Домаскін Андрій Олександрович