Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 20.09.2011
Дата публікації 20.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Лук’янович Сергій Васильович - Генеральний директор. Тел: 0574651306
E-mail* pat_slob@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
За даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, отриманого 20.09.2011 р. від ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», відбулись зміни акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента, а саме:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фріленд Україна" (адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, б. 117, А-3) продало акції емітента, у зв'язку з чим зменшилась кількість акцій з 16 255 084 штук (24,7063%), до 0 шт., що складає - 0%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Альтана Асістанс" (адреса: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, б. 117, А-3) придбало акції емітента, у зв'язку з чим збільшилась кількість акцій з 0 штук (0%), до 16 255 085 шт., що складає – 24,7063%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Лук’янович Сергій Васильович