Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.06.2011
Дата публікації 23.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Ларіонов Олексій Георгійович - В.о. Генерального директора. Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) 03 серпня 2011 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 10 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 28 липня 2011 р.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження умов Додаткової угоди № 38 від 29.04.2011 р. до Кредитного договору № 6.8-75 від 06 червня 2006 року, укладеної між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
3. Про затвердження умов: 1) Додаткової угоди № 5 від 29.04.2011 р. до договору застави рухомого майна № 10 - 126 від 20.05 2010 року; 2) Додаткової угоди № 5 від 29.04.2011 р. до договору застави рухомого майна № 10 - 128 від 20.05 2010 року; 3) Додаткової угоди № 6 від 29.04.2011 р. до договору застави транспортних засобів № 10 - 127 від 20.05 2010 року, укладених між Товариством та ПАТ «ПУМБ», в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року.
4. Про затвердження умов Додаткової угоди № 21 від 29.04.2011 року до Іпотечного договору № 6.8 -75/ІР-11 (без видачі заставної) від 06 листопада 2006 року, укладеного між ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ПАТ «ПУМБ» для забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року, укладеним між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
5. Про надання згоди на забезпечення зобов’язань Товариства у збільшеному розмірі відповідно до Додаткової угоди № 38 від 29.05.2011 р. до Кредитного договору № 6.8-75 від 06 червня 2006 року нерухомим майном, що передано Товариством в іпотеку ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов Іпотечного договору № 10-125 від 20 травня 2010 року, укладеного між Товариством та ПАТ «ПУМБ» для забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року, укладеним між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
6. Про надання згоди на забезпечення зобов’язань Товариства у збільшеному розмірі відповідно до Додаткової угоди № 38 від 29.05.2011 р. до Кредитного договору № 6.8-75 від 06 червня 2006 року нерухомим майном, що передано Товариством в іпотеку ПАТ «ПУМБ» відповідно до умов Іпотечного договору № 10-124 від 20 травня 2010 року, укладеного між Товариством та ПАТ «ПУМБ» для забезпечення зобов’язань Товариства за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року, укладеним між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
7. Про затвердження умов Договору застави майнових прав № 10-765 від 26 травня 2011 року, укладеного між Товариством та ПАТ «ПУМБ», який забезпечує зобов’язання Товариства за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеним між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
8. Про затвердження умов Договору застави майбутнього урожаю № 10-763 від 26 травня 2011 року, укладеного між Товариством та ПАТ «ПУМБ», який забезпечує зобов’язання Товариства за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеним між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
9. Про затвердження умов Договору застави майбутнього урожаю № 10-764 від 26 травня 2011 року, укладеного між ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ПАТ «ПУМБ», який забезпечує зобов’язання Товариства за Кредитним договором № 6.8-75 від 06 червня 2006 року з усіма змінами та доповненнями до нього, укладеним між Товариством та ПАТ «ПУМБ».
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, 1. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Ткаченко Надія Юріївна – секретар корпоративний. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 серпня 2011 р., опубліковане у газеті «Відомості ДКЦПФР» від 22.06.2011 р. № 114.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. Генерального директора Ларіонов Олексій Георгійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.06.2011
(дата)