Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.02.2011
Дата публікації 11.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Ларіонов Олексій Георгійович - В.о. Генерального директора. Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
11 лютого 2011 р. рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» (Протокол № 4 від 11.02.2011 р.) внесені зміни до виконавчого органу товариства:
Підтверджено факт звільнення 15.12.2010 р. з посади Генерального директора Товариства Аносова Євгена Валерійовича за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП України згідно з наказом № 386-к від 30.11.2010р. (паспорт серії ВВ № 900870, виданий Димитровським МВУМВС України в Донецькій області 09.09.1999). На посаді генерального директора ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» перебував 1 рік. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Продовжити повноваження Ларіонова Олексія Георгійовича як виконуючого обов’язки Генерального директора (МЕ № 125481, виданий Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві 01.03.2007р.), який займає цю посаду з 16.12.2010 на підставі рішення Наглядової ради (Протокол № 34 від 16.12.2010р.), до отримання дозволу на використання праці іноземців на ім’я Лук’яновича Сергія Васильовича. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрано генеральним директором Лук’яновича Сергія Васильовича (паспорт громадянина Російської Федерації 62 № 6397938, виданий 25.04.2006 р. ГУВС 334). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє; протягом своєї діяльності обіймав посади: оператор ЕОМ МП «Технион», бухгалтер ТОВ «Дон-мотор-комплект», керівник групи прогнозування на економічного аналізу ВАТ «Балтика-Дон», директор з фінансів ВАТ «Львівська пивоварня», фінансовий директор ЗАТ «Слобожанська будівельна кераміка», директор з фінансів у департаменті фінансів, керівник проектів та програм у сфері нематеріального виробництва в департаменті з управління ТОВ «Управляюча компанія «Немірофф», директор з фінансів ТОВ «Мультилок-Сервіс», фінансовий директор ЗАТ «Германос Телеком Україна», фінансовий директор ТОВ «Махаріші Органік Егрікалче Юкреін», заступник директора з фінансових питань ТОВ «Вішва Ананда».
Зазначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін призначення – з моменту отримання дозволу на використання праці іноземців на його ім’я, безстроково.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Ларіонов Олексій Георгійович