Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.12.2010
Дата публікації 24.12.2010 09:11:38
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Ларіонов Олексій Георгійович - В.о. Генерального директора. Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого
сільськогосподарського акціонерного товариства «Агрокомбінат
«Слобожанський», Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район,
смт Чкаловське, вул. Леніна, №1, код ЄДРПОУ 00858148, (надалі – «ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»)

В порядку ст. 43 Закону України «Про господарські товариства», у відповідності до вимог Статуту ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», позачергові загальні збори акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», надалі «загальні збори», призначені до проведення на 11 лютого 2011 року о 13 годині 00 хвилин за київським часом. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, №1, приміщення Будинку культури. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з 11 години 30 хвилин до 12 години 30 хвилин за київським часом. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 лютого 2011 р.
Порядок денний
позачергових загальних зборів акціонерів
ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський»

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський», затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про зміни у складі виконавчого органу Товариства.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» можуть ознайомитись за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Леніна, № 1. Телефон для довідок – (05746)- 40-931.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.
Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті "Відомості ДКЦПФР" № 241 від 23.12.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. Генерального директора Ларіонов Олексій Георгійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.12.2010
(дата)