Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.12.2010
Дата публікації 17.12.2010 09:19:00
Найменування емітента* Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство "Агрокомбінат "Слобожанський"
Юридична адреса* 63544, вул. Леніна, б. 1, смт. Чкаловське Чугуївський р-н, Харківська обл., Україна
Керівник* Аносов Євген Валерійович - Голова Правління (Генеральний директор). Тел: 0574651306
E-mail* vsat_slob@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
15.12.2010 р. наказом Генерального директора ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» (Наказ № 386-к від 30.11.2010р.) звільнено з посади Генерального директора Аносова Євгена Валерійовича (паспорт серії ВВ № 900870, виданий Димитровським МВУМВС України в Донецькій області 09.09.1999). Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
На посаді генерального директора ВСАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" перебував 1 рік.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Зазначеним вище наказом та відповідно до пп. 5 п. 18.5 Статуту (Генеральний директор призначає особу, що буде виконувати обов’язки Генерального директора на строк до 35-ти днів) виконуючим обов’язки генерального директора на період його відпустки є Загерт Леонід Віталійович.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
В.о. генерального директора Загерт Леонід Віталійович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління (Генеральний директор) Аносов Євген Валерійович